ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 พ.ค. 67 เช็ก ล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

13 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 พ.ค. 67 อัปเดต ราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมันดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. , บางจาก และ เชลล์ (Shell) มีดังนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  14 พ.ค. 67  เช็ก ล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 พ.ค. 67 เช็ก ล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 พ.ค. 67   ปตท. 

 • ดีเซล ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 36.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.95 บาท/ลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 46.84 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 พ.ค. 67 เช็ก ล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  14 พ.ค. 67  บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S ราคา 45.64 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 36.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 38.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 พ.ค. 67 เช็ก ล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  14 พ.ค. 67  เชลล์ (Shell) 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.38 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.95 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 47.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 พ.ค. 67 เช็ก ล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์