อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 67 ล่าสุด ทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก เชลล์

08 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 67 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ อัปเดตราคาล่าสุด น้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมัน ดีเซล ดังต่อไปนี้

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 67  ล่าสุด ทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก เชลล์ 

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 67 ล่าสุด ทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 67  ปตท. 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 30.94 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 36.99 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.78 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.35 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 47.24 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.64 บาท/ลิตร

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 67 ล่าสุด ทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก เชลล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 67 บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ราคา 45.14 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 36.99 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.78 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 39.35 บาท/ลิตร

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 67 ล่าสุด ทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก เชลล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 67 เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.78 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.35 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.94 บาท/ลิตร

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 67 ล่าสุด ทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก เชลล์