เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ค. 67 อัปเดตจาก ปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์

12 พฤษภาคม 2567

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ค. 67 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) ดังต่อไปนี้

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ค. 67 อัปเดตจาก ปั๊ม ปตท.บางจาก เชลล์


เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ค. 67 อัปเดตจาก ปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ค. 67 ปตท.

 • ดีเซล ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 36.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.95 บาท/ลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 46.84 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.14 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ค. 67 อัปเดตจาก ปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ค. 67  เชลล์ (Shell)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.38 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.95 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 47.44 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ค. 67 อัปเดตจาก ปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ค. 67  บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S ราคา 45.64 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 36.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 38.95 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ค. 67 อัปเดตจาก ปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์