ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

11 ตุลาคม 2565

เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด วันพรุ่งนี้ 12 ต.ค. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ มีผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ 05.00 น.

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล
 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ต.ค. 65 ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล


ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ต.ค. 65  บางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ต.ค. 65  เชลล์ (Shell)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.96 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล