ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

10 ตุลาคม 2565

แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน วันพรุ่งนี้ 11 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ต.ค. 2565 จาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ พีที ส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ 05.00 น.

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ต.ค. 2565 ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 : ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ต.ค. 2565 บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ต.ค. 2565  พีที (PT)

 • ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 11 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล