ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

09 ตุลาคม 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล  จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล  จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ ส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเวลา 05.00 น.

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ต.ค. 65 ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  9 ต.ค. 65  บางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  9 ต.ค. 65   เชลล์ (Shell)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล