รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์

02 กันยายน 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 ก.ย.65 ปรับลดราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลดลงอีก 0.80 E85 ลง 0.50 สตางค์/ลิตร และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ปรับลด 1.00 บาท/ลิตร ส่วนดีเซลยังคงตรึงราคาเดิม

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง อีก การค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ประกาศ ปรับลดราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E85 ลง 0.50 สตางค์/ลิตร และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ปรับลด 1.00 บาท/ลิตร ส่วนดีเซลยังคงตรึงราคาเดิม ผลวันที่ 3 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 ก.ย. 65 ปตท. 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร -0.80
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร -0.80
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.84 บาท/ลิตร -0.50
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร -0.80
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 : ราคา 42.56 บาท/ลิตร -0.80
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 ก.ย. 65  บางจาก 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์