ข่าวดี! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับราคาลด 2 บาทต่อลิตร ในกลุ่ม แก๊สโซฮอล์

01 กันยายน 2565

อั้นไว้ก่อน! อย่าเพิ่งตื่น พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลด 2 บาทต่อลิตร ในกลุ่ม แก๊สโซฮอล์ ส่วน E85 ก็ลดเช่นเดียวกัน ส่วนราคาน้ำมันดีเซลนั้น ยังคงตรึงราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ข่าวดี! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับราคาลด 2 บาทต่อลิตร ในกลุ่ม แก๊สโซฮอล์  ส่วน E85 ลด 1.20 บาท ตามมาด้วย เบนซิน 95 นั้น มีโอกาสลดเช่นด้วยกัน  ส่งผลมาจาก ราคาน้ำมันในตลาดโลก ปรับตัวลดลง ปิดท้ายด้วย ดีเซล นั้น ยังคงตรึงราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 2 ก.ย. 65 เป็นต้นไป

ข่าวดี! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับราคาลด 2 บาทต่อลิตร ในกลุ่ม แก๊สโซฮอล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  2 ก.ย. 65  ปตท.

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.95 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.68 บาท/ลิตร 
ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 45.36 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา  43.36 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ปั๊ม ปตท.

 

ราคาน้ำมัน 2 ก.ย. 65 บางจาก

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.95 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.68 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ปั๊มบางจาก