ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ก.ย. 65 ปรับราคาลดลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

02 กันยายน 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ก.ย. 65 ปรับราคาลดลง 2 บาทต่อลิตร E85 ปรับลดลง 1.20 บาทต่อลิตร ดีเซลยังคงตรึงราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส่งผลมาจาก ราคาน้ำมันในตลาดโลก ปรับตัวลดลง

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ก.ย. 65 ปรับราคาลดลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์  2 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับลดลง 1.20 บาทต่อลิตร ส่วนราคา น้ำมันดีเซล นั้น ยังคงตรึงราคาเดิม มีผลพรุ่งนี้ 05.00 น.เป็นต้นไป

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ก.ย. 65 ปรับราคาลดลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 2 ก.ย. 65  ปตท.

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 32.34 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 34.84 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.68 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.95 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน อยู่ที่ 43.36 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 41.44 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ก.ย. 65 ปรับราคาลดลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ก.ย. 65 ปรับราคาลดลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 2 ก.ย. 65 บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ก.ย. 65 ปรับราคาลดลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ก.ย. 65 ปรับราคาลดลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์