กทม.โชว์นาฏศิลป์ไทย กรุงปารีส ดัน soft power ศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน

26 กุมภาพันธ์ 2567

คณะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย นำการแสดงนาฏศิลป์ของไทยไปร่วมโชว์ ณ วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ให้คนไทยได้มีความสุข คลายความคิดถึงบ้าน และชาวต่างชาติก็ได้ชื่นชมกับความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย

     นายสิงห์  ลิ้มพิรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าคณะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย นำการแสดงนาฏศิลป์ของไทยไปร่วมโชว์ให้ชาวต่างชาติและคนไทยในปารีสได้ชม ณ วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

กทม.โชว์นาฏศิลป์ไทย กรุงปารีส  ดัน soft power ศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน

     นายสิงห์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  วัดพุทธนานาชาติฯ ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนจากหลากหลายเชื้อชาติ รวมถึงชาวไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศส มีการรวมตัวกันมาทำบุญอย่างเนื่องแน่น จึงถือเป็นโอกาสพิเศษที่คณะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเดินทางมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยที่กรุงปารีสจะได้ร่วมทำบุญ พร้อมทั้งนำนาฏศิลป์ไทยมาแสดงให้คนไทยได้มีความสุข คลายความคิดถึงบ้าน และชาวต่างชาติก็ได้ชื่นชมกับความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย

กทม.โชว์นาฏศิลป์ไทย กรุงปารีส  ดัน soft power ศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน

 

    กทม.โชว์นาฏศิลป์ไทย กรุงปารีส  ดัน soft power ศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน

 การแสดงเริ่มด้วย...  

  • “รำต้นวรเชษฐ์”    ลีลาการร่ายรำในศิลปะแบบไทย ที่แสดงถึงบรรยากาศอันรื่นเริงสนุกสนาน  

กทม.โชว์นาฏศิลป์ไทย กรุงปารีส  ดัน soft power ศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน

กทม.โชว์นาฏศิลป์ไทย กรุงปารีส  ดัน soft power ศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน

  • “ฟ้อนแพน” ส่วนหนึ่งในการแสดงละครพันทาง เรื่องพระลอ บทพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ตอนพระลอลงสรงในแม่น้ำกาหลง ซึ่งท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นการนำลีลาท่าฟ้อนทางภาคเหนือมาผสมผสานกับท่ารำไทย

กทม.โชว์นาฏศิลป์ไทย กรุงปารีส  ดัน soft power ศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน

  • “เซิ้งโปงลาง”  เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน ที่เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมด้วยจังหวะที่เร้าใจและสนุกสนาน

ก่อนที่ทุกคนจะได้รำวงร่วมกันเป็นการปิดท้ายด้วยความครื้นเครงแบบไทย ๆ 

กทม.โชว์นาฏศิลป์ไทย กรุงปารีส  ดัน soft power ศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน

     สำหรับผู้นำเสนอ soft power นาฏศิลป์ของไทยชุดนี้ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ประจำศูนย์นันทนาการ ซึ่งมีความสามารถในด้านนาฏศิลป์ไทย สามารถถ่ายทอดและเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเด็กๆ และผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของศูนย์นันทนาการกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรมที่ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยในต่างแดน เพื่อให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร และอยากมาเยี่ยมเยือนมากยิ่งขึ้นด้วย 

 

 

ภาพเเละข้อมูล : กรุงเทพมหานคร