"หัตถศิลป์ ถิ่นสารคาม" ผ้าไหม Soft Power แดนอีสาน

11 กุมภาพันธ์ 2567

"หัตถศิลป์ ถิ่นสารคาม" ชูผ้าไหมเป็น Soft Power อีสาน สืบสาน "มหานครแห่งครั่ง" ประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 ส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไหม สร้างรายได้จากหม่อนไหมแก่เกษตรกร

    "หัตถศิลป์ ถิ่นสารคาม" ผ้าไหม Soft Power แดนอีสาน

     นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "หัตถศิลป์ ถิ่นสารคาม" ซอฟต์พาวเวอร์ดินแดนอีสาน สืบสาน "มหานครแห่งครั่ง" งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 ณ อาคารชั่วคราว ตลาดประชารัฐ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

"หัตถศิลป์ ถิ่นสารคาม" ผ้าไหม Soft Power แดนอีสาน

     โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับในพื้นที่ 

"หัตถศิลป์ ถิ่นสารคาม" ผ้าไหม Soft Power แดนอีสาน

     เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ให้ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย รวมถึงเผยแพร่กระบวนการทอผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาประเทศต่อไป

      "หัตถศิลป์ ถิ่นสารคาม" ผ้าไหม Soft Power แดนอีสาน

     ขอชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดงานดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมสร้างอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันผ้าไหมให้เป็น Soft Power ของประเทศ

     รวมถึงสนับสนุนให้กระบวนการผลิตผ้าไหมสามารถทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ  

"หัตถศิลป์ ถิ่นสารคาม" ผ้าไหม Soft Power แดนอีสาน

   สำหรับงานหัตถศิลป์ ถิ่นสารคาม ซอฟต์พาวเวอร์ดินแดนอีสาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567 มีร้านค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอป 13 อำเภอทั้ง 31 ชุมชนเมือง และสุดยอดซอฟต์พาวเวอร์โอทอปแดนอีสาน รวมถึงร้านค้าผ้าไหมจากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการมากกว่า 80 ร้านค้า พร้อมร่วมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีประจำถิ่นอีสาน และการจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก ลายผ้าประจําอำเภอ มัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก และแข่งขันการทำอาหารจากดักแด้ รวมถึงการประกวด Young Designer 

"หัตถศิลป์ ถิ่นสารคาม" ผ้าไหม Soft Power แดนอีสาน

"หัตถศิลป์ ถิ่นสารคาม" ผ้าไหม Soft Power แดนอีสาน