ช่วงอายุไหนได้เพิ่มเท่าไร เคาะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได นาน 6 เดือน

26 เมษายน 2565

ครม.อนุมัติเเล้ว เพิ่ม เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ  คนละ 100-250 บาท นาน 6 เดือน  เริ่มตั้งแต่เมษายนนี้

   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใน วันที่ 26 เม.ย.65 อนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10,896,444 ล้านคน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. – ก.ย. 2565  ครม.อนุมัติเเล้ว เพิ่ม เบี้ยผู้สูงอายุ  คนละ 100-250 บาท นาน 6 เดือน  

   สำหรับการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งใหม่ เริ่มตั้งแต่เมษายน 2565 นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เบื้องต้นมีอัตราเเบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้

ช่วงอายุไหนได้เพิ่มเท่าไร เคาะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได นาน 6 เดือน

อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท เพิ่มเติม 100 บาท เป็น 700 บาท
อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท เพิ่มเติม 150 บาท เป็น 850 บาท
อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท เพิ่มเติม 200 บาท เป็น 1,000 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท เพิ่มเติม 250 บาท เป็น 1,250 บาท

ช่วงอายุไหนได้เพิ่มเท่าไร เคาะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได นาน 6 เดือน


   ซึ่งในเดือนเมษายนนี้ ผู้สูงอายุ 10.8 ล้านราย จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ได้รับอยู่เดิมแล้วบวกกับเงินช่วยเหลือพิเศษโอนตรงเข้าบัญชี จำนวนตั้งแต่ 700-1,250 บาทต่อเดือน 

ช่วงอายุไหนได้เพิ่มเท่าไร เคาะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได นาน 6 เดือน