โฆษกแรงงาน ย้ำ ผู้ประกันตน ม.39 ใน 13 จังหวัด เงินยังไม่เข้า รีบผูกพร้อมเพย์

25 สิงหาคม 2564

โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เผย มีผู้ได้รับสิทธิ แต่โอนไม่สำเร็จอีกหลายราย แนะรีบตรวจสอบบัญชี ผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยภาพรวมการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 ใน 13 จังหวัด ครอบคลุม 9 ประเภทกิจการ รอบที่ 1 จำนวน 5,000 บาท (23 ส.ค.64) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา เพิ่มเติม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีจำนวนที่โอนทั้งสิ้น 1,123,746 ราย โอนสำเร็จ 1,020,852 ราย โอนไม่สำเร็จ 102,894 ราย เนื่องจากไม่ผูกพร้อมเพย์ 99,940 ราย บัญชีปิด 1,412 ราย ไม่มีบัญชี 972 คน บัญชีติดเงื่อนไข 11 ราย เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง 112 ราย ไม่สามารถทำรายการได้ 447 ราย

โฆษกแรงงาน ย้ำ ผู้ประกันตน ผูกพร้อมเพย์

 

 

 

นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากการโอนไม่สำเร็จ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกันตนที่โอนไม่สำเร็จได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หน้าตรวจสอบสิทธิ กรณีไม่สามารถโอนเงินสำเร็จด้วยสาเหตุที่ผู้ประกันตนไม่ผูกพร้อมเพย์ ขอให้ติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิผู้ประกันตนสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 นี้

โฆษกแรงงาน ย้ำ ผู้ประกันตน ผูกพร้อมเพย์

“การโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ใน 13 จังหวัด 9 กิจการ รายละ 5,000 บาท ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ภาคแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้แรงงานอยู่ได้ ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้และก้าวข้ามสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน” นางเธียรรัตน์ กล่าวในท้ายสุด

ขอบคุณ กระทรวงแรงงาน