เช็กสิทธิ ประกันสังคม ม.40 ทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 เข้าพร้อมเพย์ วันที่ 2

25 สิงหาคม 2564

สำนักงานประกันสังคม ทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าพร้อมเพย์ ผู้ประกันตน มาตรา 40 พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ตามเลขบัตรประชาชน วันที่ 2

ความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยา ประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด 1.กรุงเทพมหานคร 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.ยะลา 8.ปัตตานี 9.นราธิวาส 10.สงขลา 11.ฉะเชิงเทรา 12.ชลบุรี 13.พระนครศรีอยุธยา โดยต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบภายใน 31 กรกฎาคม 2564 หรือสมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายใน 10 สิงหาคม 2564  เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกันบัตรประชาชน คนละ 5,000 บาท และจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2564

 

 

เมื่อวานนี้ 24 สิงหาคม 2564 เริ่มโอนเงินเป็นวันแรก โดยเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเรียงตามเลขบัตรประชาชน วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2564 ดังนี้
- 24 สิงหาคม 2564 โอนให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้า (10-16xxx-xxxxx-xx-x)
- วันนี้ 25 สิงหาคม 2564 โอนให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้า (17-34xxx-xxxxx-xx-x)
- 26 สิงหาคม 2564 โอนให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้า (35-89xxx-xxxxx-xx-x)

โดยสำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน

มาตรา 40 รับเงินเยียวยาวันนี้

ผู้ประกันตน มาตรา 40 สามาตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/
- กรอกเลขบัตรประชาชน
- กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
- กดค้นหา

มาตรา 40 รับเงินเยียวยาวันนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 จะโอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 40 พื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ 1.กาญจนบุรี 2.ตาก 3.นครนายก 4.นครราชสีมา 5.ประจวบคีรีขันธ์ 6.ปราจีนบุรี 7.เพชรบุรี 8.เพชรบูรณ์ 9.ระยอง 10.ราชบุรี 11.ลพบุรี 12.สิงห์บุรี 13.สมุทรสงคราม 14.สระบุรี 15.สุพรรณบุ 16.อ่างทอง

ผู้ประกันตน มาตรา 40 พื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 19 จังหวัด ได้แก่ 1.ฉะเชิงเทรา 2.ชลบุรี 3.พระนครศรีอยุธยา 4.กาญจนบุรี 5.ตาก 6.นครนายก 7.นครราชสีมา 8.ประจวบคีรีขันธ์ 9.ปราจีนบุรี 10.เพชรบุรี 11.เพชรบูรณ์ 12.ระยอง 13.ราชบุรี 14.ลพบุรี 15.สิงห์บุรี 16.สมุทรสงคราม 17.สระบุรี 18.สุพรรณบุรี 19.อ่างทอง ที่สมัครใหม่และจ่ายเงินสมทบรอบแรก ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา รอระบบประมวลผลวันจ่ายที่ชัดเจนอีกครั้ง

มาตรา 40 รับเงินเยียวยาวันนี้

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะมีการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ ผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 , 40 ส่วนช่องทางการติดต่อคือ โทร. 1506 หรือโทร. ประกันสังคม ที่อยู่ในเขตพื้นที่ จะมีการตรวจสอบว่าเพราะสาเหตุใดอะไร