โรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วอล์คอินได้เลย 21 ส.ค. นี้

20 สิงหาคม 2564

หลังจากที่ได้มีการกระจายวัคซีน "ไฟเซอร์" ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เริ่มฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง ทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร ก็ได้เปิดฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์" 21 สิงหาคมนี้ รายละเอียด

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทยนั้น ต้องนี้หลายโรงพยาบาลเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประกาศเชิญชวน เด็กอายุ 12-18 ปี ที่อยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร มารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยไม่ต้องจอง

เงื่อนไขฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รพ.สมุทรสาคร

 

 

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2546-2552)
- โรคเบาหวาน 
- โรคหอบหืด
- โรคมะเร็ง 
- โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคหัวใจและหลอดเลือด 
- โรคไตวายเรื้อรัง
- โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก.ต่อตารางเมตร)
   เด็กอายุ 12-13ปี มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป
   เด็กอายุ 13-15ปี มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป
   เด็กอายุ 15-18ปี มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป
หรือที่มีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
- กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง มีพัฒนาการช้า และเด็กที่อยู่ร่วมบ้าน กับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
1.บัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
2.เอกสารรับรองความเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ /ใบนัดคลินิกเฉพาะโรค /ยาที่มีชื่อผู้ป่วย

วันที่เข้ารับวัคซีน
สามาร walk in เข้ามาวันที่ 21 สิงหาคม เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด) ณ ศูนย์การค้าแลนมาร์ค

เงื่อนไขฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รพ.สมุทรสาคร