โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เปิด walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 เริ่ม 26 ส.ค. นี้

20 สิงหาคม 2564

ชาวกระทุ่มแบนเตรียมตัว โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เปิด walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 เริ่มวันที่ 26 -27 , 29 สิงหาคม 2564 นี้

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 กลุ่มผู้สุงอายุ เด็กอายุ 12-18ปี หญิงตั้งครรภ์ ***ทะเบียนบ้านในอำเภอกระทุ่มแบน***

เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1
ผู้ที่มีสิทธิ ต้องเป็นคนไทยที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนและมีที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านในอำเภอกระทุ่มแบน

รพ.กระทุ่มแบน เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1

 

 

กลุ่มเป้าหมาย
1.เด็กอายุ 12-18 ปี (เกิด 26 สิงหาคม 2546 - 2 สิงหาคม 2552) ที่โรคประจำตัวดังนี้
- โรคหัวใจและหลอดเลือด - โรคเบาหวาน
- โรคมะเร็ง 
- โรคหอบหืดเรื้อรังที่ใช้ยาพ่นต่อเนื่อง
- โรคไตเรื้อรัง 
- โรคบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง, พัฒนาการล่าช้า
-อ้วน (อายุ 12-14 ปี น้ำหนัก>70 กก. , อายุ15-18 ปี น้ำหนัก>80 กก.)

2.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

3.หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

สามารถ walk in มาขอรับวัคซีน ได้ที่จุดบริการ ชั้น G อาคาร 10 ชั้น ***ในวันที่ 26 -27 , 29 สิงหาคม 2564***

ต้องนำหลัก บัตรประชาชน ทะเบียน สมุดฝากครรภ์ ใบรับรองแพทย์ บัตรผู้พิการ หรือ ยาที่ใช้ประจำ มาด้วย

รพ.กระทุ่มแบน เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1

ขอบคุณ
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน