แจ้งปิดทางด่วน -การจราจรหน้าด่านวันนี้ - 10 ธ.ค. 65 รวม 6 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

29 พฤศจิกายน 2565

แจ้งปิดทางด่วน -การจราจรหน้าด่านวันนี้ - 10 ธ.ค.65 เพื่อติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ จึงจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษ

แจ้งปิดทางด่วน -การจราจรหน้าด่านวันนี้ - 10 ธ.ค.65 ติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งปิดทางด่วน ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ จึงจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษ

แจ้งปิดทางด่วน -การจราจรหน้าด่านวันนี้ - 10 ธ.ค. 65 รวม 6 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
 

กทพ. กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัทยูไนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช ดังต่อไปนี้

แจ้งปิดทางด่วน -การจราจรหน้าด่านวันนี้ - 10 ธ.ค. 65 รวม 6 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่าน ฯ พระราม 4-1

ปิดช่องทาง 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 5 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น.
- ทางพิเศษฉลองรัช ด่าน ฯ จตุโชติ 

ปิดช่องทางที่ 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 น.
ปิดช่องทางที่ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 2 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น.
ปิดช่องทางที่ 5 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 8 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น.
ปิดช่องทางที่ 6 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 10 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น.
ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 หรือ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (คลิก) และกองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ