"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 1 วัน เช็คได้ที่นี่

23 ตุลาคม 2565

"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 1 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 1 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ที่ไหนบ้าง เช็คได้เลย! 

\"วันปิยมหาราช\" 23 ตุลาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 1 วัน เช็คได้ที่นี่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 (วันปิยมหาราช) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

วันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ

\"วันปิยมหาราช\" 23 ตุลาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 1 วัน เช็คได้ที่นี่