thainewsonline

พรุ่งนี้ค่อยเติม! วันที่ 22 พ.ย. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง

21 พฤศจิกายน 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 พ.ย. 66 ประกาศปรับลดราคาน้ำมันจาก โออาร์-บางจาก กลุ่มน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลงอีก 40 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

พรุ่งนี้ค่อยเติม! วันที่ 22 พ.ย. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง 

พรุ่งนี้ค่อยเติม! วันที่ 22 พ.ย. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 พ.ย. 66  ปตท.

  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.09 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.94 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.28 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 36.05 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน อยู่ที่ 43.94 บาทต่อลิตร
  • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 43.84 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร 
  • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

พรุ่งนี้ค่อยเติม! วันที่ 22 พ.ย. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง

พรุ่งนี้ค่อยเติม! วันที่ 22 พ.ย. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง

 

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น