ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 66 อัพเดทล่าสุดกลุ่มน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

20 พฤศจิกายน 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 66 เช็คราคาน้ำมัน ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บางจาก และเชลล์ (Shell)ล่าสุดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 66 อัพเดทล่าสุดกลุ่มน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 66 อัพเดทล่าสุดกลุ่มน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 66  บางจาก  

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 66 อัพเดทล่าสุดกลุ่มน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 66  ปตท. 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน ราคา 44.34 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 66 อัพเดทล่าสุดกลุ่มน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล


ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 66  เชลล์(Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 66 อัพเดทล่าสุดกลุ่มน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล