ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 20 ก.ย. 66 ดีเซลปรับราคาลง ตามนโยบายนายกเศรษฐา

19 กันยายน 2566

เป็นข่าวดี! ของชาวดีเซลสำหรับวันพรุ่งนี้ เพราะว่าน้ำมันดีเซลลดลงเหลือลิตรละ 29.94 บาท หลังรัฐบาลปรับลดภาษีสรรพสามิต ตามนโยบายรัฐบาลใหม่ ซึ่งจะมีผลยาวไปจนถึงสิ้นปี 2566 ด้านกระทรวงพลังงานชี้ เงินส่วนต่างจะถูกเก็บเข้ากองทุนน้ำมันต่อไป

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 20 ก.ย. 66 ดีเซลปรับราคาลง ตามนโยบายนายกเศรษฐา 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 20 ก.ย. 66 ดีเซลปรับราคาลง ตามนโยบายนายกเศรษฐา

 

กลุ่มน้ำมันเบนซินเเละแก๊สโซฮอล์ บางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.18 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 20 ก.ย. 66 ดีเซลปรับราคาลง ตามนโยบายนายกเศรษฐา


กลุ่มน้ำมันเบนซินเเละแก๊สโซฮอล์ เชลล์ (Shell)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 51.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 49.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 20 ก.ย. 66 ดีเซลปรับราคาลง ตามนโยบายนายกเศรษฐา

กลุ่มน้ำมันเบนซินเเละแก๊สโซฮอล์ ปตท. 

 • ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.44 บาท/ลิตร
 • ราคาแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • ราคาแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • ราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.18 บาท/ลิตร 
 • ราคาเบนซิน 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร

กลุ่มน้ำมันดีเซล

 • ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ลิตรละ 42.24 บาท (โออาร์)
 • ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 44.34 บาท (บางจาก)
 • ดีเซล B7  ลิตรละ 31.94 บาท
 • ดีเซล B10 ลิตรละ 31.94 บาท 
 • ราคาดีเซล B20 ลิตรละ 31.94 บาท

 

 • ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ลิตรละ 42.24 บาท (โออาร์)
 • ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 44.34 บาท (บางจาก)
 • ราคาดีเซล B7  ลิตรละ 29.94 บาท
 • ดีเซล B10 ลิตรละ 29.94 บาท 
 • ดีเซล B20 ลิตรละ 29.94 บาท