ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 ก.ย. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

18 กันยายน 2566

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 19 ก.ย. 66 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บางจาก และ เชลล์ ล่าสุด ขยับเท่าไหร่ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 ก.ย. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 ก.ย. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 ก.ย. 66  บางจาก 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.18 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.34 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 ก.ย. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 ก.ย. 66  เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 51.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 49.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 ก.ย. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 ก.ย. 66 ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 ก.ย. 66 อัปเดตล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล