อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 กันยายน 2566 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ

17 กันยายน 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 กันยายน 2566 เช็กราคาน้ำมัน “ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ ล่าสุดจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เซลล์ ดังต่อไปนี้

 อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 กันยายน 2566 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ 

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 กันยายน 2566 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 กันยายน 2566  ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 45.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 39.78 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 : ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 31.94 บาท/ลิตร

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 กันยายน 2566 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 กันยายน 2566  บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก็สโซฮอล์ 95++ : 49.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 40.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.45 บาท/ลิตร

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 กันยายน 2566 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 กันยายน 2566  shell 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล : ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 41.86 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 32.54 บาท/ลิตร

อัปเดต! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 กันยายน 2566 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ