เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาขึ้น เว้น E85

14 กันยายน 2566

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 15 ก.ย. 66 บางจาก ประกาศ "ราคาน้ำมัน" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 40 สต./ลิตร เว้น E85 และ ดีเซล คงราคาเดิม มีผลตั้งแต่ 5.00 น. เป็นต้นไป

เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาขึ้น เว้น E85 

เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาขึ้น เว้น E85

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 66  ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.79 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 37.74 บาทต่อลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 39.78 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 40.05 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน อยู่ที่ 47.84 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 45.04 บาทต่อลิตร 
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 42.24 บาท/ลิตร

เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาขึ้น เว้น E85

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 66  บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.05 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.78 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.34 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาขึ้น เว้น E85

 

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น