โอนเงินงวดแรก! "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็กที่นี่!

29 มกราคม 2566

โอนเงินงวดแรกวันไหน ถอนเป็นเงินสดได้ไหม ? "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็กได้ที่นี่!

โอนเงินงวดแรก! "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็กที่นี่!

โอนเงินงวดแรก! "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนกุมภาพันธ์ 2566  เช็กที่นี่!

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรฯจำนวน 13.2 ล้านคนของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งได้กำหนดการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ทุกวันที่ 1 , 18 และ 22 ของเดือน ส่วนวันที่ 18 และ 22 ของเดือน สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ไทม์ไลน์โอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

 

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

    
ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

โอนเงินงวดแรก! "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนกุมภาพันธ์ 2566  เช็กที่นี่!

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบสถานะ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" 

ล่าสุด กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 คาดว่าจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนม.ค. 66 โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1.ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ https://.mof.go.th (คลิกที่นี่) หรือ https://welfare.mof.go.th (คลิกที่นี่)

 2.หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธ.ออมสิน ธ.ก.ส. ธ.กรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หลังจากการวันประกาศผลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว จะต้องไปยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการฯ ณ ปัจจุบันจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการฯ ได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนฯ ปี 65