ตรวจสอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ. 66 ยังได้สิทธิ์หรือไม่ ประกาศผลรอบใหม่

26 มกราคม 2566

เช็กสิทธิ์"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 คนเก่าที่ถือบัตรฯ จะยังมีสิทธิได้รับเงินอยู่หรือเปล่า คลายข้อสงสัยผู้ถือบัตรฯยังได้รับสิทธิอยู่หรือไม่ พร้อมอัปเดตล่าสุด

ตรวจสอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ.66 ยังได้สิทธิ์หรือไม่ ประกาศผลรอบใหม่ 

ตรวจสอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ. 66 ยังได้สิทธิ์หรือไม่ ประกาศผลรอบใหม่

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 คนเก่าที่ถือบัตรฯ จะยังมีสิทธิได้รับเงินอยู่หรือเปล่า คลายข้อสงสัยผู้ถือบัตรฯยังได้รับสิทธิอยู่หรือไม่ พร้อมอัปเดตล่าสุด ความคืบหน้าการประกาศผล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

เป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนยังคงสงสัยว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 คนที่ถือบัตรฯ ใบเก่าจะยังคงได้รับสิทธิอยู่อีกหรือไม่ ซึ่ง กระทรวงการคลัง เคยระบุว่า การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ นั้น กรมบัญชีกลาง จะยังคงโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.22 ล้านคนต่อไป จนกว่าจะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 โดยตาม Timeline จะต้องมีการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ เสียก่อน ซึ่งการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ จะมีในช่วงปลายเดือน ม.ค. 66 หรือช้าสุดคือไม่เกินวันที่ 31 ม.ค. 66

สำหรับช่องทางการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง

1. ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ welfare
2. หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา
3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ฉะนั้น คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนกว่า 13.22 ล้านคนที่เป็นกลุ่มเดิม จะยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิมต่อไปนั่นเอง ส่วนจะมีการโอนเงินเข้ารายการไหนและวันไหนไปตรวจสอบพร้อมๆ กัน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่สามารถถอนเงินสดได้-สะสมในเดือนถัดไปไม่ได้)

  • วงเงินซื้อสินค้า 200-300 บาทต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เดือน ม.ค.-มี.ค. 66)
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ค่าโดยสารรถ บขส. จำนวน 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสาร ขสมก., รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) จำนวน 500 บาท ต่อเดือน (เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ถอนงินสดได้-สะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินส่วนลดค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน., กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือน ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
  • เงินส่วนลดค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแหง่รัฐ บัตรคนจน ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน., กปภ. ที่ใช้น้ำประปะไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ต้องชำระเงินเอง)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (ถอนเงินสดได้-สะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเงินเบี้ยความพิการ)


ที่มา: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง