เงินประกันรายได้ข้าว ตรวจสอบยอดเงินโอนง่ายๆ 3 ขั้นตอน เช็กเข้าบัญชีวันไหน

17 พฤศจิกายน 2565

เงินประกันรายได้ข้าว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ ตรวจสอบยอดเงินโอนง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน เช็กเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชีวันไหน

เช็กเงินประกันรายได้ข้าว ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 "ประกันรายได้ข้าว 65/66" ใช้วงเงินประมาณ 81,000 ล้านบาท แบ่งเป็นทั้งหมดเงิน 3 ก้อน โดยก้อนแรกเป็นเงินสำหรับการจ่ายส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท ก้อนที่สองเป็นเงินสำหรับใช้ดำเนินมาตรการคู่ขนาน ช่วงที่ข้าวออกมาเยอะจะให้สต๊อกข้าวเก็บไว้ ทั้งชาวนาและโรงสี เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวราคาตก มีวงเงินช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาท และอีกก้อน คือ โครงการช่วยเหลือต้นทุนและบริหารจัดการข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ประมาณ 55,000 ล้านบาท

 

ประกันรายได้ข้าว ตรวจสอบยอดเงินโอนง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน เช็กเข้าบัญชีวันไหน

สำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว คาดว่าจะจ่ายได้หลังจากที่คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติให้ดำเนินการ เพราะ ธ.ก.ส. ต้องโอนเงินเข้าตรงบัญชีเกษตรกร โดยน่าจะโอนได้ประมาณปลายเดือน พ.ย. 2565 จ่ายทั้งสิ้น 33 งวด รวมทั้งจะจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท 


หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ประกันราคาข้าว 65/66

- ข้าวความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

- ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

ประกันรายได้ข้าว ตรวจสอบยอดเงินโอนง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน เช็กเข้าบัญชีวันไหน

ประกันรายได้ข้าวโอนเข้าบัญชีวันไหน

คาดว่าการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2565 เป็นต้นไป


ช่องทางการเช็ดสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66  

1.  เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com (คลิกที่นี่) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ก "เงินเยียวยาเกษตรกร" หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเอง


ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore 

 

ประกันรายได้ข้าว ตรวจสอบยอดเงินโอนง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน เช็กเข้าบัญชีวันไหน


ทั้งนี้ การเช็กเงินประกันรายได้ข้าว หากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่า "ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการ)"

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews