ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวด16/11/65 ธกสออกอะไรวันนี้

16 พฤศจิกายน 2565

ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/11/65 ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดล่าสุด

ตรวจหวยธ.ก.ส.16/11/65 สลาก ธ ก ส 16 11 65  สลาก ธ ก ส ล่าสุด หวย ธ ก ส วันนี้ ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 33 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 27 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 15 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 5 งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตรวจหวย ธ.ก.ส. ตรวจสลากธ.ก.ส. เลขเด็ด16/11/65 ธกสออกอะไรวันนี้ หวย ธกส.งวดนี้

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวด16/11/65 ธกสออกอะไรวันนี้


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3 : RB 9104956


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 : คS 9104956

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : ญR 9104956

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฐK 9104956

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10,000 บาท

9104956

 

รางวัลพิเศษเงินสด 1,000,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 จำนวน 5 รางวัล

RE 3277668

RC 6488307

RQ 6393232

RE 7848713

RF 6453539


รางวัลที่ 2

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท

1322161  4789666  4949652


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท

656  721


รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

1577


รางวัลที่ 3

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท

5376426  2554636  2702542  7600825  4919560

1319547  6479342  0980464  1421072  9170006

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวด16/11/65 ธกสออกอะไรวันนี้

รางวัลที่ 4

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท

3844297  9693856  5341484  3149880  4326489

5850122  6775178  0559329  1555027  9261264

3582422  1344272  6777771  7173157  0057263

5368580  3707496  6380841  1322065  6475163


รางวัลที่ 5

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท

9043440  4506955  6364955  5099188  7894635

9451211  3897788  5750354  1236258  5424921

5930483  1671869  0734707  4063600  4552808

8763786  4452564  6846839  6397703  9827654


3215153  7094077  5975673  9673383  1580427

7265115  8508105  5564308  9646686  9359941

3393639  1508642  2746767  5156641  1094578

8423663  3002343  6063440  2866514  8726768


2553556  3047982  5910345  1732143  4176670

4957481  0585261  2586278  8850049  4661063

9972771  5383823  7082466  2118470  5057103

7709614  1153521  8120813  3233487  5355875


5211759  0899351  9501671  2405689  1462479

5960974  6677756  3825140  4689385  4400328

3211940  5119509  6631658  7094889  5207111

3629628  6090689  6053493  5481559  5750282


8831002  3991655  1341827  6314151  9721392

4272416  7191988  1769626  3267549  5882368

6024005  9750695  1587596  1803913  5661177

9406719  3539725  1113875  1054762  1822002


ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews