เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา เช็คเงินประกันรายได้ข้าว

17 พฤศจิกายน 2565

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา เช็คเงินประกันรายได้ข้าว ดูวิธีเช็คสิทธิ์ทั้งหมดได้ที่นี่

เงินเยียวยาเกษตรกร หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้หารือกับเรียบร้อยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีมติจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปี วงเงินรวมประมาณ 81,200 ล้านบาท ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะทำหน้าที่จ่ายเงินต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ด คาดว่า ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรไร่ละ 1,000  ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นจำนวน 33 งวด เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา เช็คเงินประกันรายได้ข้าว

 

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี ดูวิธีเช็คสิทธิ์ทั้งหมดได้ที่นี่

 

 

โดย ชาวเกษตรกรสามารถ เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร ไร่ละ 1,000 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
- เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
- กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
- หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ


- เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรบนแอปพลิเคชันของ  ธ.ก.ส. A-Mobile 
- หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
- สามารถเช็คผลโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงหากเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบทันที

 

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี ดูวิธีเช็คสิทธิ์ทั้งหมดได้ที่นี่

สำหรับ เช็คเงินเยียวยาประกันรายได้ข้าวปี 4 และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ฤดูกาล 2565/2566 แยกเป็น 3 ส่วน รายละเอียดดังนี้ 
- การประกันรายได้ โดยจ่ายชดเชยส่วนต่างให้กับชาวนา วงเงิน 18,700 ล้านบาท
- มาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยให้โรงสีและชาวนาเก็บข้าวไว้ในสต็อก วงเงิน 7,483 ล้านบาท 
- การช่วยต้นทุนปัจจุบันการผลิต ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน 55,083 ล้านบาท

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี ดูวิธีเช็คสิทธิ์ทั้งหมดได้ที่นี่

ขณะที่โครงการประกันรายได้ข้าวปี 4 กำหนดราคา ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15%  ชดเชยจำนวนตันแต่ละชนิดข้าว ดังนี้
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
- ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
- ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี ดูวิธีเช็คสิทธิ์ทั้งหมดได้ที่นี่

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline