ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ตุลาคม 2565 เช็กราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

23 ตุลาคม 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ตุลาคม 2565 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR ณ เวลา 05.00 น.

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ตุลาคม 2565 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ พีที 

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ตุลาคม 2565 เช็กราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันปตท. วันนี้ 23 ต.ค. 65 

 • ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 : ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาดีเซลดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ตุลาคม 2565 เช็กราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันบางจาก วันนี้ 23 ต.ค. 65 

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาแก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.65 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ตุลาคม 2565 เช็กราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพีที (PT) วันนี้ 23 ต.ค. 65 

 • ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 43.56 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • ราคาแก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.054 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ตุลาคม 2565 เช็กราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล