ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 20 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

19 ตุลาคม 2565

เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน อัพเดทเมื่อเวลา 17.00 น. ส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT ในวันพรุ่งนี้ เริ่ม 05.00 น.

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 20 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที อัพเดทเมื่อเวลา 17.00 น. ส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT ในวันพรุ่งนี้ เริ่ม 05.00 น. 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 20 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันปตท.พรุ่งนี้ 20 ต.ค. 65 

 • ราคาโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 : ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาดีเซล : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 20 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันบางจากพรุ่งนี้ ล่าสุด 20 ต.ค. 65 

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาแก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ราคาโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • ราคาโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 20 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

 

 

ราคาน้ำมันพีที (PT) พรุ่งนี้ 20 ต.ค. 65 

 • ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • ราคาโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 20 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล