ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

13 ตุลาคม 2565

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 14 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน เช็กได้ที่นี่ ?

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ตุลาคม 2565 อัพเดทจาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ พีที ซึ่งราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ตุลาคม 2565 ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 : ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ตุลาคม 2565 บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ตุลาคม 2565 พีที (PT)

 • ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล