ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

12 กันยายน 2565

แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ได้เเก่ ปตท.  บางจาก และ เชลล์ (Shell) วันที่ 12 ก.ย. 65

"ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.ย. 65 " แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ได้เเก่ ปตท.  บางจาก และ เชลล์ (Shell) มีผลตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป 

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 12 ก.ย. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 42.76 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 12 ก.ย. 65 " บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 12 ก.ย. 65 " เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.28 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.55 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล