"ราคาน้ำมันวันนี้ 11 ก.ย. 65 " แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน ดีเซล

11 กันยายน 2565

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 11 กันยายน 2565 จาก 3 บริษัทดัง ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที

"ราคาน้ำมันวันนี้ 11 ก.ย. 65 " แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล มีผลตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป 

"ราคาน้ำมันวันนี้ 11 ก.ย. 65 " แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน ดีเซล

ราคาน้ำมัน 11 ก.ย. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 : ราคา 42.76 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 11 ก.ย. 65 " แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน ดีเซล

ราคาน้ำมัน 11 ก.ย. 65 " บางจาก

 • ราคาน้ำมัน ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.35 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 11 ก.ย. 65 " แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน ดีเซล

ราคาน้ำมัน 11 ก.ย. 65 " พีที (PT)

 • ราคาน้ำมัน ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน : ราคา 43.26 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.24 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 11 ก.ย. 65 " แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน ดีเซล