1 ก.ย. เริ่มใช้วันแรก คนละครึ่ง เฟส 5 เผยเรื่องสำคัญต้องรู้ ก่อนถูกตัดสิทธิ

31 สิงหาคม 2565

1 ก.ย. 65 เริ่มใช้วันแรก "คนละครึ่งเฟส 5" www.คนละครึ่ง.com ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เผยเรื่องสำคัญต้องรู้ ก่อนถูกตัดสิทธิ

อัพเดทโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โดยสนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ให้วงเงินไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

1 ก.ย. เริ่มใช้วันแรก คนละครึ่ง เฟส 5 เผยเรื่องสำคัญต้องรู้ ก่อนถูกตัดสิทธิ

 

โดยวันที่ 1 ก.ย. 65 เป็นวันแรกของโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ที่เปิดให้ประชาชนใช้จ่าย ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" โดยผู้ใช้รายเก่าและรายใหม่ ต้องทำตามเงื่อนไขใช้สิทธิครั้งแรกภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนดไว้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 มีรายละเอียดดังนี้

1 ก.ย. เริ่มใช้วันแรก คนละครึ่ง เฟส 5 เผยเรื่องสำคัญต้องรู้ ก่อนถูกตัดสิทธิ

 

ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 (คนเก่า)

สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. -31 ต.ค. 2565 และต้องใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 (คนใหม่)

สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. -31 ต.ค. 2565 และต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ หลังวันที่ 1 ก.ย. 65 จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

1 ก.ย. เริ่มใช้วันแรก คนละครึ่ง เฟส 5 เผยเรื่องสำคัญต้องรู้ ก่อนถูกตัดสิทธิ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews