กระทรวงการคลัง เผย " คนละครึ่ง เฟส 5 " ยืนยันสิทธิ์แล้ว 17.48 ล้านราย

25 สิงหาคม 2565

อย่าลืมยืนยันสิทธิ์! กระทรวงการคลัง เผย " คนละครึ่ง เฟส 5 " ยืนยันสิทธิ์แล้ว 17.48 ล้านราย จาก 26.27 ล้านราย เริ่มใช้จ่ายได้ วันที่ 1 ก.ย. 2565 นี้ 

อย่าลืมยืนยันสิทธิ์! กระทรวงการคลัง เผย " คนละครึ่ง เฟส 5 " ยืนยันสิทธิ์แล้ว 17.48 ล้านราย จาก 26.27 ล้านราย เริ่มใช้จ่ายได้ วันที่ 1 ก.ย. 2565 นี้ ธนาคารกรุงไทย Krungthai Care ได้แจ้งผู้ที่เคยร่วม " โครงการคนละครึ่งเฟส 4 " สามารถตรวจสอบ ยืนยันสิทธิผ่าน www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา  06.00-22.00 น. 

กระทรวงการคลัง เผย \" คนละครึ่ง เฟส 5 \" ยืนยันสิทธิ์แล้ว 17.48 ล้านราย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ล่าสุดมีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 จำนวน 17.48 ล้านราย จากจำนวนประชาชนกลุ่มเดิมทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย

สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้วตั้งแต่วันแรกที่เปิดลงทะเบียนไปแล้ว

กระทรวงการคลัง เผย \" คนละครึ่ง เฟส 5 \" ยืนยันสิทธิ์แล้ว 17.48 ล้านราย

ทั้งนี้สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ทั้งนี้ จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาล่าสุดลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 371,354 ร้านค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 365,725 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 5,629 ร้านค้า

กระทรวงการคลัง เผย \" คนละครึ่ง เฟส 5 \" ยืนยันสิทธิ์แล้ว 17.48 ล้านราย

 

Cr. yanisa_a