คนละครึ่งเฟส 5 เตือนผู้ใช้รายเก่า กดยืนยันสิทธิ ก่อนเริ่มใช้จ่าย 1 ก.ย. นี้

30 สิงหาคม 2565

"คนละครึ่งเฟส 5" www.คนละครึ่ง.com ย้ำเตือนผู้ใช้รายเก่า กดยืนยันสิทธิ รับ 800 บาท ก่อนเริ่มใช้จ่าย 1 กันยายน 2565

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โดยสนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ให้วงเงินไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

คนละครึ่งเฟส 5 เตือนผู้ใช้รายเก่า กดยืนยันสิทธิ ก่อนเริ่มใช้จ่าย 1 ก.ย. นี้

 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง เผยถึงความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. มีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ เฟส 4 กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 5 จำนวน 16.39 ล้านราย จากจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย

คนละครึ่งเฟส 5 เตือนผู้ใช้รายเก่า กดยืนยันสิทธิ ก่อนเริ่มใช้จ่าย 1 ก.ย. นี้

ขอเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิอีกจำนวนประมาณ 7.97 ล้านราย เร่งกดยืนยันสิทธิล่วงหน้าได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่าน G-Wallet แบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 เพื่อลดความแออัดของการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันเริ่มการใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 1 ก.ย. 2565 รวมถึงหากไม่ใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. จะถูกตัดสิทธิ

 

สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 (ประชาชนรายใหม่) ที่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว และได้รับสิทธิแต่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือยังไม่เคยทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งต้องผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย จะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก

คนละครึ่งเฟส 5 เตือนผู้ใช้รายเก่า กดยืนยันสิทธิ ก่อนเริ่มใช้จ่าย 1 ก.ย. นี้

โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนผ่านตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทยฯ หรือ ณ ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาใดก็ได้ จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ และเนื่องจากขณะนี้ประชาชนรายใหม่ฯ ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิทางข้อความสั้น (SMS) หรือข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครบถ้วนแล้วทุกราย ดังนั้น ประชาชนรายใหม่ฯ ดังกล่าวจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews