ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 19 ก.ค. 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

19 กรกฎาคม 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด (19 กรกฎาคม 2565) ณ เวลา 07.00 น. เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลด 50 ส.ต./E85 ลด 30 ส.ต./ดีเซลคงเดิม

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 19 ก.ค. 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 19 ก.ค. 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด (19 กรกฎาคม 2565) ณ เวลา 07.00 น. เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลด 50 ส.ต./E85 ลด 30 ส.ต./ดีเซลคงเดิม ข้อมูลจาก บมจ.บางจากปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) ดังนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด ปตท.  วันที่ 19 ก.ค. 65 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 19 ก.ค. 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด เบนซิน 95 ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด บางจาก  วันที่ 19 ก.ค. 65  (เวลา 07.00 น.)

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 19 ก.ค. 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 48.86 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดไฮดีเซล S B7 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดไฮดีเซล B20 S 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด เชลล์  วันที่ 19 ก.ค. 65 (เวลา 07.00 น.)

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 19 ก.ค. 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.04 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดเชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 51.39 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด พีที (PT)  วันที่ 19 ก.ค. 65 (เวลา 07.00 น.)

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 19 ก.ค. 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดเบนซิน ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร