ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2565 ณ กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

18 กรกฎาคม 2565

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2565 บมจ.บางจากปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2565 ณ  กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2565 บมจ.บางจากปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) ดังนี้

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ บางจาก วันนี้  (เวลา 07.00 น.)

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2565 ณ  กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 49.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ไฮดีเซล S B7 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ไฮดีเซล B20 S 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด เชลล์ (เวลา 07.00 น.)

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2565 ณ  กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.04 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 51.39 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ 2565 ล่าสุด ปตท. (เวลา 07.00 น.)

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2565 ณ  กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เบนซิน 95 ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด พีที (PT) (เวลา 07.00 น.)

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2565 ณ  กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เบนซิน ราคา 46.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร