รู้ไว้ก่อนเติม! ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ พรุ่งนี้ 19 ก.ค. 65

18 กรกฎาคม 2565

ราคาน้ำมันล่าสุดพรุ่งนี้อังคาร 19 ก.ค. 65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลด 50 ส.ต./E85 ลด 30 ส.ต./ดีเซลคงเดิม  อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. 

รู้ไว้ก่อนเติม! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 19 ก.ค. 65 ปรับราคาลง ในกลุ่ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 

รู้ไว้ก่อนเติม! ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์  พรุ่งนี้ 19 ก.ค. 65

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2565 กลุ่ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ E85 แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.64 บาท/ลิตร 

ราคาน้ำมันล่าสุดพรุ่งนี้อังคาร 19 ก.ค. เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลด 50 ส.ต./E85 ลด 30 ส.ต./ดีเซลคงเดิม  อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด ปตท. (อัปเดตข้อมูล วันที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 17:00 น.)

รู้ไว้ก่อนเติม! ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์  พรุ่งนี้ 19 ก.ค. 65

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด " เชลล์ (Shell) (อัปเดตข้อมูล วันที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 17:00 น.)

รู้ไว้ก่อนเติม! ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์  พรุ่งนี้ 19 ก.ค. 65

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 51.39 บาท/ลิตร

 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (อัปเดตข้อมูล วันที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 17:00 น.)

รู้ไว้ก่อนเติม! ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์  พรุ่งนี้ 19 ก.ค. 65

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 49.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร