"พรรคเพื่อไทย" เปิดรายชื่อ 7 ส.ส.งูเห่า โหวตสวนมติพรรค

03 มิถุนายน 2565

พรรคเพื่อไทยเปิดรายชื่อ 7 ส.ส.โหวตสวนมติพรรค ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทเปิดเผยรายชื่อ 7 ส.ส.งูเห่า ที่ยกมือโหวตสวนมติพรรค

  จากกรณี ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องการลงมติของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบ 278 เสียง ไม่เห็นด้วย 194 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง เปิดเผยรายชื่อ 7 ส.ส.งูเห่า ที่ยกมือโหวตสวนมติพรรค

\"พรรคเพื่อไทย\" เปิดรายชื่อ 7 ส.ส.งูเห่า โหวตสวนมติพรรค

โดยทวิตเตอร์ของ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ ระบุว่า 7 ส.ส. เพื่อไทย สวนมติพรรค โหวตรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 66 พร้อมแนบภาพรายชื่อ ประกอบด้วย 

 

\"พรรคเพื่อไทย\" เปิดรายชื่อ 7 ส.ส.งูเห่า โหวตสวนมติพรรค

นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น สส.อุดรธานี / นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สส.ศรีสะเกษ /นายธีระ ไตรสรณกุล สส.ศรีสะเกษ /นายนิยม ช่างพินิจ สส.พิษณุโลก/ นางผ่องศรี แซ่จึง สส.ศรีสะเกษ /นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร สส.นครนายก และนายสุชาติ ภิญโญ สส.นครราชสีมา

\"พรรคเพื่อไทย\" เปิดรายชื่อ 7 ส.ส.งูเห่า โหวตสวนมติพรรค

ที่มา

ภูมิธรรม เวชยชัย @phumtham