สปสช. แจงติด "โควิด" คนใช้สิทธิบัตรทอง ทำอย่างไร หลังปรับใช้ UCEP Plus

17 มีนาคม 2565

สปสช. แจงขั้นตอนรักษา “โควิด” สิทธิบัตรทอง หลังปรับใช้ UCEP Plus ต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูรายละเอียดแบบชัดเจนกัน

สปสช. แจงขั้นตอนรักษา “โควิด สิทธิบัตรทอง หลังปรับใช้ UCEP Plus

-กลุ่มเสี่ยง โทร. 1330

-กลุ่มสีเขียว จะได้รับการรักษาตามแนวทางใหม่ของ สธ. คือ ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน หรือ เจอ แจก จบ หรือรักษาที่บ้าน (HI) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ และให้ไปรักษาที่ หน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งสิทธิบัตรทองนอกจากหน่วยบริการประจำตามสิทธิแล้ว ยังสามารถรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ เช่น สถานีอนามัย รพ.สต. เป็นต้น โดยไม่ใช้ใบส่งตัว ตามนโยบายยกระดับบัตรทอง

-กลุ่มสีเหลือง สีแดงเข้า รพ.ทุกที่ด้วย UCEP Plus

ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช. แจงติด \"โควิด\" คนใช้สิทธิบัตรทอง ทำอย่างไร หลังปรับใช้ UCEP Plus

CR.ศูนย์ข้อมูล COVID-19