เริ่มแล้ววันนี้ คนป่วยโควิด สีเหลือง-สีแดง ใช้สิทธิ UCEP Plus รักษาฟรีทุก รพ.

16 มีนาคม 2565

เริ่มแล้ววันนี้ ผู้ป่วยโควิด19 กลุ่มอาการสีเหลือง-สีแดงใช้สิทธิ “UCEP Plus” รักษาฟรีทุกโรงพยาบาล ส่วนสีเขียวรักษาฟรี ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ

   สำหรับ กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว คือ ผู้ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง (เช่น มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ตาแดง มีผื่น และถ่ายเหลว) ไม่นับเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต แต่รักษาฟรี! ที่โรงพยาบาลตามสิทธิของแต่ละคน เช่น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ โดยมีแนวทางการรักษา คือ แบบ Home Isolation (HI), Community Isolation (CI) หรือ Hotel Isolation

เริ่มแล้ววันนี้ คนป่วยโควิด สีเหลือง-สีแดง ใช้สิทธิ UCEP Plus รักษาฟรีทุก รพ.

กลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง แพทย์วินิจฉัยว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินตามเกณฑ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยจะได้รับสิทธิในการถูกส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรงจากโรงพยาบาลหนึ่งไปเข้ารับการรักษาใน ICU ของอีกโรงพยาบาลได้ โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ใช้สิทธิ “UCEP Plus”  เข้ารักษาที่โรงพยาบาลได้ทุกแห่งฟรี! เพื่อได้รับการดูแลจากแพทย์ โดยไม่กำหนดระยะเวลา 72 ชั่วโมงแรก 

เริ่มแล้ววันนี้ คนป่วยโควิด สีเหลือง-สีแดง ใช้สิทธิ UCEP Plus รักษาฟรีทุก รพ.
 

กลุ่มผู้ป่วยสีแดง แพทย์วินิจฉัยว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินตามเกณฑ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เช่นเดียวกับ กลุ่มสีเหลือง จะได้รับสิทธิในการถูกส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรงจากโรงพยาบาลหนึ่งไปเข้ารับการรักษาใน ICU ของอีกโรงพยาบาลได้เช่นกัน โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ใช้สิทธิ “UCEP Plus” เข้ารักษาที่โรงพยาบาลได้ทุกแห่งฟรี! โดยไม่กำหนดระยะเวลา 72 ชั่วโมงแรก ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดที่ห้อง ICU เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับเครื่องช่วยหายใจ