ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

26 กุมภาพันธ์ 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2168 (พ.ศ.2564 ) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร  หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 324 เส้นทาง

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1950 (พ.ศ. 2552) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 152 เส้นทาง และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ได้กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 172 เส้นทาง นั้น


-ลูกหนี้ไปด่วน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1
-แจงแล้ว เหตุผล "ไม่รวมผลตรวจโควิด-19" แบบ RT-PCR กับ ATK เข้าด้วยกัน
-บุกสำนัก "หลวงตาชฎาทอง" หญิงห่มจีวรสงฆ์ อวดอุตริ แอบอ้างชื่อหลวงตามหาบัว

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1950 (พ.ศ. 2552) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 152 เส้นทาง และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ได้กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 172 เส้นทาง นั้น

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย
ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย