แจงแล้ว เหตุผล "ไม่รวมผลตรวจโควิด-19" แบบ RT-PCR กับ ATK เข้าด้วยกัน

26 กุมภาพันธ์ 2565

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงแล้ว ทำไม ไม่รวมผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR กับ ATK เข้าด้วยกัน

จากกรณีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งจากการตรวจแบบ RT-PCR และ ATK ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อแยกตามวิธีการตรวจ ไม่ได้นำมารวมกัน โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าว ดังนี้

 

สธ. แจงแล้ว เหตุผล ไม่รวมผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR กับ ATK

การนำตัวเลขผลตรวจจากทั้ง 2 วิธีการมารวมกัน อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากผู้ที่มีผลบวกจาก RT-PCR มักจะมีผลบวกจาก ATK มาแล้ว เช่น ในกลุ่ม ATK บวก 100 ราย อาจจะมี RT-PCR บวก 10 ราย รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่ต้องรักษาใน รพ. จะต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำเช่นกัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมุ่งให้ความสำคัญกับระบบการรักษา ให้อัตราตายต่ำ ดูแลผู้ป่วยหนักให้ดี ส่วนที่ป่วยไม่หนักก็ดูแลไม่ให้ป่วยหนักเพิ่มขึ้น

 

และผู้ที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก สามารถเข้าสู่ระบบรักษาที่บ้านและชุมชน (Home and Community Isolation) ได้ทันที โดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ เนื่องจากมีความแม่นยำใกล้เคียงกัน ยกเว้นกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ - กลุ่ม 7 โรคประจำตัว - กลุ่มหญิงตั้งครรภ์)

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

สธ. แจงแล้ว เหตุผล ไม่รวมผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR กับ ATK