ลูกหนี้ไปด่วน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1

26 กุมภาพันธ์ 2565

นายกฯ เป็นประธาน เปิดมหกรรม “ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ครั้งที่ 1 โอกาสดี ๆ ให้ลูกหนี้พลิกฟื้นชีวิต ใครเป็นลูกหนี้ไปให้ไว

จากกรณีที่ นายกฯ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 พร้อมมอบโล่รางวัลให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ 9 หน่วยงาน (กรมบังคับคดี) รวมทั้งมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 120 แขวง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

เปิดแล้วมหกรรม "ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน" ครั้งที่ 1 ลูกหนี้ไปด่วน

ปี 65 ถือว่าเป็นปี “แก้หนี้ภาคครัวเรือน” ใน 8 ด้าน คือ

1.การแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ.

2.การไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้ ผ่านกลไกธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินของรัฐ

3.การแก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

4. การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ

5.การปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมทั้งออกมาตรการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้

6.การแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล

7.การแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยและ SME 

8.การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับภาวะหนี้ในปัจจุบัน

เปิดแล้วมหกรรม "ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน" ครั้งที่ 1 ลูกหนี้ไปด่วน

 

ความสำคัญของการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อต้องการช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้มีโอกาสไกล่เกลี่ยหนี้สิน เจรจาลดดอกเบี้ย ปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการฟ้องร้อง และถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

เปิดแล้วมหกรรม "ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน" ครั้งที่ 1 ลูกหนี้ไปด่วน

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า