เกษตรกรประวัติดีมีเฮ สินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส. อนุมัติไว มีเงินใช้50,000

13 ธันวาคม 2564

สินเชื่อเพื่อผู้ต้องการเงินด่วน ธ.ก.ส.อนุมัติไวทันใจ สินเชื่อเงินด่วน A-CASH วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ดี

    เงินด่วนทันใจอนุมัติไว มีเงินใช้เเน่นอน สินเชื่อเพื่อผู้ต้องการเงินด่วน ตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน ธนาคารเพื่อการเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้ยืมเงินด่วน กับสินเชื่อเงินด่วน A-CASH วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีประวัติการชำระนี้ดี เบิกถอนง่ายผ่าน ATM หรือ Debit ของ ธ.ก.ส. ผ่อนสบายนาน 1 ปี 
 


 

เกษตรกรประวัติดีมีเฮ สินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส. อนุมัติไว มีเงินใช้50,000

 

เงื่อนไขการ "ยืมเงินด่วน" ของ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash

1.ประเภทเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกษตรกรประวัติดีมีเฮ สินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส. อนุมัติไว มีเงินใช้50,000

2.คุณสมบัติผู้กู้

เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 

3.วัตถุประสงค์ของเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน
 

4.วงเงินกู้ "ยืมเงินด่วน" 

สูงสุดรายละ 50,000 บาท สามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่
เกษตรกรประวัติดีมีเฮ สินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส. อนุมัติไว มีเงินใช้50,000

5.อัตราดอกเบี้ย 

MRR
 

6.กำหนดชำระคืน

ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงิน
ส่งดอกเบี้ยครบต่ออายุสัญญาได้
 

7.หลักประกันเงินกู้

จำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนค้ำประกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม