ผู้ประกันตน ม.40 ติดเชื้อโควิด เช็คสิทธิประกันสังคม จะได้รับอะไรบ้าง

08 พฤศจิกายน 2564

ผู้ประกันตน ม.40 หากติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง เช็คได้เเล้ววันนี้ ประกันสังคมเเจ้ง จะได้รับสิทธิตามเงื่อนไขดังนี้

  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าวสำหรับผู้ประกันตน ม.40 หากติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง ตามเงื่อนไขดังนี้


ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล ซึ่งจะได้รับสิทธิตามเงื่อนไขดังนี้ 
ผู้ประกันตน ม.40 ติดเชื้อโควิด เช็คสิทธิประกันสังคม จะได้รับอะไรบ้าง
1.เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป 

2.เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีมีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป 

ผู้ประกันตน ม.40 ติดเชื้อโควิด เช็คสิทธิประกันสังคม จะได้รับอะไรบ้าง


3. เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2) กรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในและไม่ได้มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัว ต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน 

ผู้ประกันตน ม.40 ติดเชื้อโควิด เช็คสิทธิประกันสังคม จะได้รับอะไรบ้าง
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย