เช็กไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40

05 พฤศจิกายน 2564

เช็กไทม์ไลน์รับเงินเยียวยาประกันสังคม ที่เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่สีแดง 29 จังหวัด ยื่นทบทวนสิทธิเมื่อวันที่ 31ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา

จากกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาโควิด ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น โดยพบว่ามีผู้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาเข้ามาจำนวนมาก ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิรอบแรกไปแล้ว และได้เริ่มทำการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้ว ตั้งแต่ 2,500-10,000 ตามพื้นที่และการได้รับสิทธิ

 

เช็กไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในกระบวนการคัดกรองประมวลผลที่ผู้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ผู้ประกันตนสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ ไม่เกินวันที่ 10 พ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาสามารถตรวจสอบสิทธิ และรอรับเงินเยียวยาตามไทม์ไลน์ ดังต่อไปนี้


-วันที่ 10 พ.ย.64 เป็นต้นไป สามารถเข้าตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/


- วันที่ 18 พ.ย.64 เริ่มโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ ตั้งแต่ 2,500-10,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิเยียวยา ต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด โดยจะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาให้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564


ดังนั้น ผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิขอให้เตรียมบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้เรียบร้อย พร้อมกับตรวจสอบสถานะบัญชีว่ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่ เพื่อเตรียมรับเงินเยียวยา

 

เช็กไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้


1. พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน


2. พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก จะได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน