ออมสินเตือน อย่าหลงเชื่อ ช่วยลงทุน 2 แสนบาท

22 ตุลาคม 2564

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ออมสินเตือนข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อ ออมสินช่วยลงทุน 2 แสนบาท ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติทุกอาชีพ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสินเชื่อ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ออมสินช่วยลงทุน 2 แสนบาท ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติทุกอาชีพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจได้นำเสนอข้อมูลสินเชื่อ ที่ระบุว่า ‘ปรับเกณฑ์ใหม่ ผ่านง่ายขึ้น ธ.ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว’ หรือ ‘ออมสินเปิดลงทะเบียนช่วยลงทุน 200,000 บาท ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติทุกอาชีพ’ หรือ ‘ออมสิน เปิดลงทะเบียนสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ 200,000 บาท อนุมัติทุกอาชีพ’

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวแล้ว พบว่า เนื้อหารายละเอียดที่นำมาเสนอเป็นข้อมูลของสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ของธนาคารออมสิน แต่นำมาดัดแปลแต่งเติมใหม่โดยใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จนเป็นข้อมูลเท็จ

ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องคือ วงเงินให้กู้ของสินเชื่อดังกล่าว ได้กำหนดวงเงินให้กู้ตามหลักประกันใน 2 ลักษณะ คือ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ย และไม่เกินรายละ 300,000 บาท และ กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท ดังนี้

- ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร

- ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด

- ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

- ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

 

-ศบค. ประกาศ ยกเลิกเคอร์ฟิว 17 จังหวัดสีฟ้า ไขข้อสงสัยเรื่องเปิดสถานบันเทิง
-อยุธยาทุกข์หนัก น้ำท่วมเกือบ 2 เดือน ไร้หน่วยงานแก้ปัญหา
-เปิดภาพ รีสอร์ทติดทะเล “หมอเส็ง” อีกหนึ่งธุรกิจมหาศาล

 
 

สินเชื่อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การให้กู้ เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อการลงทุน ตามที่สื่อโซเชียลนำมาโพสต์แต่ประการใด อีกทั้งสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิการขอสินเชื่อแต่ประการใด กรณีที่ปรากฏเห็นช่องให้กรอกข้อมูลสมัครใช้บริการด้านล่างของรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ในเว็บไซต์ธนาคารออมสินนั้น เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สนใจเพื่อให้พนักงานสินเชื่อติดต่อกลับมาให้บริการ และเป็นการแสดงความประสงค์ของผู้สนใจที่ต้องการจะให้ธนาคารส่งข้อมูลมาให้เพิ่มเติมเท่านั้น ซึ่งหากประชาชนท่านใดสนใจกู้เงินสินเชื่อดังกล่าว สามารถเข้าไปติดต่อใช้บริการโดยตรง ได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ ทุกวันทำการ

ออมสินเตือน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง จากเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก GSBsociety หรือโทร. 1115

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการนำข้อมูลสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ มาดัดแปลแต่งเติมใหม่ ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การให้กู้ เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อการลงทุน

ออมสินเตือน

ที่มา Anti-Fake News Center Thailand

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews